College 9925024603
Hospital 9586460405
murlidharayurvedcollege@gmail.com

Teaching Staff

Principal

DR SMITHA
KAYACHIKITSA

Professor

Dr.R.MAGESH
RASASHASTRA EVAM BHAISHAJYA KALPANA
Dr. R.JAYALEKSHMI
PRASUTI TANTRA EVAM STRI ROGA

Reader

DR NANDU.M.S
KAUMARABRITHYA
DR DEEPTY NAIR
SWASTHAVRITTA & YOGA
Dr.VIDYA V
AGADA TANTRA
DR. DEVAKRISHNAN.K
PANCHAKARMA
DR DAYANA H
RACHANASHAREERA
DR. ASHWINI PATIL
SAMHITA AND SIDDHANTA
DR.SAHADAS AVADHUT ARADHYE
KRIYA SHARIR
DR BINU B
DRAVYAGUNA
DR. VARSHA ACHAL THUL
ROG NIDAN EVUM VIKRITI VIGYAN

Lecturer

DR SHIBNA M V
SWASTHAVRITTA & YOGA
Dr. MIDHUN.M
DRAVYAGUNA VIJNANA
DR. DHARABEN M. MAKWANA
SHALAKYA TANTRA
DR. GOSWAMI JAYBHARATHI ARUNBHARATHI
RASA SHAHSTRA & BHAISAJYA KALPANA
DR ANJU PHILIP
RACHANASHAREERA
DR. NISHA GANATRA
SHALAKYA TANTRA
DR. MANISHA MANSUKH KAPADIYA
DEPARTMENT OF SHALYATANTRA
DR VANI ARUN
SAMHITA AND SIDDHANTA
Dr.THULASI.T.V
PANCHAKARMA
DR. S. V. DINASS KUMAR
KRIYA SHARIR
DR. ANJANA A.
PRASUTI EVAM STRIROGA
DR. ATHULYA C.M
AGADTANTRA
SAMIRBHAI GOPALBHAI SHUKLA
SAMHITA AND SIDDHANTA
DR. MILANKUMAR MANSUKHLAL BAMBHANIYA
KAYA CHIKITSA
DR. SREENADH. P
SHALYATANTRA
Dr. SHEEJA KN
ROGNIDAN AVUM VIKRITI VIGYAN