College 9925024603
Hospital 9586460405
murlidharayurvedcollege@gmail.com

Teaching Staff

Principal

DR SMITHA
KAYACHIKITSA

Professor

Dr. R.JAYALEKSHMI
PRASUTI TANTRA EVAM STRI ROGA
Dr.R.MAGESH
RASASHASTRA EVAM BHAISHAJYA KALPANA
Dr. PRAKASH MAHADEV SUTAR
DRAVYAGUNA

Reader

DR. MANOHAR R. KEDARGOL
DEPARTMENT OF SHALYATANTRA
DR. VARSHA ACHAL THUL
ROG NIDAN EVUM VIKRITI VIGYAN
DR. ASHWINI PATIL
SAMHITA AND SIDDHANTA
DR.SAHADAS AVADHUT ARADHYE
KRIYA SHARIR
DR. RAHUL HARISHCHANDRA ARSUDE
AGAD TANTRA
DR. VIPIN NATH T V
PANCHAKARMA

Lecturer

DR. ANAGHA SIVANANDAN
PRASUTI TANTRA & STREE ROGA
Dr. KHYATI JOSHI
SWASTHVRITTA AND YOGA
DR. SHANTANU PAURANIK
AGAD TANTRA
SAMIRBHAI GOPALBHAI SHUKLA
SAMHITA AND SIDDHANTA
DR. MANISH SATANI
RACHANA SHARIR
DR. MILANKUMAR MANSUKHLAL BAMBHANIYA
KAYA CHIKITSA
DR. GOSWAMI JAYBHARATHI ARUNBHARATHI
RASA SHAHSTRA & BHAISAJYA KALPANA
DR SHIBNA M V
SWASTHAVRITTA & YOGA
DR SHEETAL DHAMECHA
DRAVYAGUNA
Dr. SHEEJA KN
ROGNIDAN AVUM VIKRITI VIGYAN
Dr. HARITHA VIJAYAN
SAMHITA AND SIDDHANT
Dr.PRATIKKUMAR KANSAGRA
PANCHAKARMA
DR ANJU PHILIP
RACHANASHAREERA
DR. NISHA GANATRA
SHALAKYA TANTRA